ระบบประปา และ ระบบระบายน้ำ

ระบบงานร้อยสายไฟฟ้า และ สายโทรศัพท์ สีเหลือง

ระบบงานร้อยสายไฟฟ้า และ สายโทรศัพท์ สีขาว

ระบบน้ำงานเกษตร 

ระบบประปา และ ระบบน้ำร้อน