ท่อ พีพีอาร์"ท่อประปา และ ระบบท่อน้ำร้อน" 
PP-R PIPE "WATER SUPPLY AND HOT WATER SYSTEM"

ท่อพีพีอาร์  PN10
PP-R PIPE PN10

ท่อพีพีอาร์ PN20
PP-R PIPE PN20

ข้อต่อตรง พีพีอาร์
EQUAL STRAIGHT PP-R

สามทาง พีพีอาร์
EQUAL TEE PP-R

ข้องอ 45º พีพีอาร์
ELBOW 45º PP-R

ปลั๊กอุดเกลียวนอก พีพีอาร์
MALE ACCESS PLUG PP-R

ข้องอ 90º ลด พีพีอาร์
REDUCING ELBOW 90º PP-R

ข้องอ 90º พีพีอาร์
ELBOW 90º PP-R(copy)

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์
REDUCING STRAIGHT PP-R

สามทางลด พีพีอาร์
REDUCING TEE PP-R

ฝาครอบ พีพีอาร์
CAP PP-R(copy)

ข้อต่อสี่ทาง พีพีอาร์
EQUAL CROSS PP-R