ท่อ พีวีซี"งานร้อยสายไฟฟ้า และ สายโทรศัพท์ (สีเหลือง)"
PVC PIPE "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)"

ท่อร้อยสายปลายเรียบ
YELLOW PIPE PLAIN END

ท่อร้อยสาย ชนิดบานหัว
YELLOW PIPE END SOCKET

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง
SOCKET-TOT

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง
TEE-TOT

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย เหลือง
SQUARE JUNCTION BOX-TOT

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2" เหลือง
HANDY JUNCTION BOX 4"x2" TOT

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง
CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT

กิ๊ปจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง
SADDLE CLIP-TOT

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง
PIPE CLIP-TOT

ข้องอ 90º ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION ELBOW 90º -TOT

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION TEE-TOT

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง
CONNECTOR-TOT