ท่อ พีวีซี"งานร้อยสายไฟฟ้า และ สายโทรศัพท์ (สีขาว)"
PVC PIPE "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)"

งานร้อยสายไฟฟ้า และ สายโทรศัพท์ (สีขาว)  JIS
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)  JIS

งานร้อยสายไฟฟ้า และ สายโทรศัพท์ (สีขาว)  BS
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)  BS