ท่อ พีวีซี" ท่อเกษตร (สีเทา)" ฉีด
AGRICULTURE PIPE " (GREY)"  INJECTION

ท่อเกษตร ชนิดปลายเรียบ (Plain End)
AGRICULTURE PIPE (Plain End)

ท่อเกษตร ชนิดบานหัว (End Socket)
AGRICULTURE PIPE (END SOCKET)

ข้อต่อตรง-เกษตร เทา
SOCKET-AG

สามทางลด-เกษตร เทา
REDUCING TEE-AG

สามทาง-เกษตร เทา
TEE-AG

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เทา
VALVE SOCKET-AG

ข้องอ 90º ลด-เกษตร เทา
REDUCING ELBOW 90º -AG

สามทางวาย-เกษตร เทา
Y-AG

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS WITH CAP-AG

สี่ทางลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS-AG

สี่ทาง-เกษตร เทา
CROSS-AG

ข้อโค้ง 90º ช่วงสั้น-เกษตร เทา
SHORT BEND 90º -AG