ท่อพลาสติกสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป "TOYOX"

Plastic pipes for general industry

 

ท่ออเนกประสงค์
TOYORON

ท่ออเนกประสงค์แบบพิเศษโค้งงอได้สูง
HYBRID TOYORON

ท่ออเนกประสงค์ทนน้ำมัน
SUPER-TOYORON

ท่ออเนกประสงค์ทนแรงดันสูง
TOYOSIGNAL

ท่อดูดอเนกประสงค์ทนน้ำมัน
TOYOSPRING

ท่อดูดอเนกประสงค์ทับไม่แบน
TOYORING

สายส่งน้ำพีวีซี
3T PVC LAY FLAT HOSE

สายส่งน้ำพีวีซี
3T PVC LAY FLAT HOSE

ราคา  สายส่งน้ำพีวีซี  3T PVC LAY FLAT HOSE

สายส่งน้ำพีวีซี
3T PVC LAY FLAT HOSE

ราคา  สายส่งน้ำพีวีซี  3T PVC LAY FLAT HOSE